Dayrta 2021 Fasallada Ingiriiska

Macluumaadka Aasaasiga ah

Waxaan leenahay fasallo bilowga, dhexe, iyo kuwa ku hadla Ingiriisiga horumarsan

Waxaan leenahay fasallo akhris / qoris (bilowga aasaasiga ah) oo loogu talagalay ardayda aan weligood baran inay ku hadlaan, akhriyaan, ama qoraan Ingiriisiga

Waxaan u haynaa xanaanada carruurta oo lacag la’aan ah carruurta da’doodu u dhaxayso 0 – 5

Waxaan leenahay fasalo 3 maalmood usbuucii, 2 saacadood maalintii

Waxaan ku leenahay fasallo saddex meelood. Haddii aadan imaan karin goobahan, waxaan leenahay dhowr cashar oo internetka ah

Fasaladayada halkan ayaa ka buuxa: Alexandria

Wali waad iska qori kartaa fasallada halkan: Falls Church, Fairfax

Fairfax Alexandria Falls Church

Redeeming Grace Church

Maalmaha: Isniin, Arbaco, Jimce

Waqtiga: 9:30 – 11:30 am

Khariidada Google

Fasallada waxay bilaabanayaan: Sebtember 20

Fasallada ayaa dhammaanaya: Diseembar 17

First Baptist Church

Maalmaha: Talaado, Arbaco, Khamiis

Waqtiga: 9:30 – 11:30 am

Khariidada Google

Fasallada waxay bilaabanayaan: Sebtember 21

Fasallada ayaa dhammaanaya: Diseembar 16

The Falls Church Anglican

Maalmaha: Talaado, Arbaco, Khamiis

Waqtiga: 1:00 – 3:00 pm

Khariidada Google

Fasallada waxay bilaabanayaan: Sebtember 21

Fasallada ayaa dhammaanaya: Diseembar 16

Waxaan leenahay hawlo dheeraad ah inta lagu jiro simistarka si aan kaaga caawino ku dhaqanka Ingiriisigaaga

Waxaan raaci doonaa xeerarka CDC ee COVID si aan kaaga caawino in adiga iyo qoyskaaguba aad nabad ahaataan

Fasalladeena waxay ku kacayaan $ 65. Kharashka waxaa ku jira buugaag. Fadlan noo sheeg haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo bixinta fasalka

Tilmaamaha Diiwaangelinta

(1) Buuxi foomka diiwaangelinta ardayga

(2) Haddii aad carruurta soo kaxayn doonto fasalka, buuxi foomka diiwaangelinta daryeelka ilmaha ee ilmo kasta oo aad fasalka keeni doonto

(3) Waxaan kuu soo diri doonnaa farriin si aad u samaysato wicitaan ZOOM ah

(4) Wicitaanka ZOOM, waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan fasalka. Haddii aad tahay arday cusub, waxaan ku siin doonnaa inaad ku akhrido oo aad ku hadasho Ingiriisiga si aan u ogaanno fasalka adiga kugu habboon

Ma u baahan tahay caawimaad? Fadlan fariin u dir 571-766-8078 oo wata magacaaga iyo afkaaga hooyo. Waxaan kaa caawin doonaa inaad is qorto