fbpx

درس‌های انگلیسی بهار ۲۰۲۴

معلومات ابتدایی

ما صنف های ابتدایی داریم برای کسانی که در حال یاد گیری سخن گفتن خوانده و نوشتن زبان انگلیسی برای او بار اول استن. 

ما برای کسانی که قبلا زبان انگلیسی آموخته اند و میخواهند آموزش شان تقویت شود صنف داریم.

ما داریم مراقبت از اطفال از سنین ۰ تا ۵ ساله.

هزینه:لطفا ۳۵ دالر پرداخت کنین. این ما را کمک می کند در پرداخت هزینه کتاب و مواد صنف. 

شما می توانید هزینه را به مقدار های کم در جریان سمستر پرداخت کنید اگر ضرورت دارید. 

در موقعیت ها و اوقات ذیل صنف داریم.

FAIRFAX

Redeeming Grace Church

5200 Ox Rd
Fairfax, VA 22030

نقشه گوگل

روز ها: دوشنبه٫ چهارشنبه و جمعه

اوقات ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ قبل از ظهر 

 پایان: یک‌شنبه، ۹ حوت

 پایان: چهارشنبه، ۱۵ خرداد

فیرفکس دستورالعمل ثبت

ثبت‌نام بسته شده است. لطفاً در اوایل ماه اوت دوباره بررسی کنید تا برای کلاس‌ها ثبت‌نام کنید.

ALEXANDRIA

First Baptist Church of Alexandria

2932 King St
Alexandria, VA 22302

نقشه گوگل

روز ها:سه شنبه٫چهارشنبه٫پنج شنبه.

زمان: صبح ۹:۳۰ – ۱۱:۳۰ / ظهر ۱۲:۳۰ – ۲:۳۰

شروع صنف ها : ۳۰ جنوری

ختم صنف ها : ۶ جون

الکساندریا دستورالعمل ثبت

ثبت‌نام بسته شده است. لطفاً در اوایل ماه اوت دوباره بررسی کنید تا برای کلاس‌ها ثبت‌نام کنید.